Door haar vele natuurlijke rijkdommen is Guinee één van de rijkste landen van het Afrikaanse continent. Toch behoort het land tot de armste van West-Afrika. Daarbovenop heeft slechts 1/3 van de Guinese bevolking toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Een aanzienlijk deel van de mensen getroffen door tuberculose blijft er daarom onbehandeld.

Onze impact in 2023

Guinee

Sinds
2007

Projectverantwoordelijke
Dr Souleymane Hassane Harouna

Budget
€396 490 voor dit programma

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Tuberculose
11 386

Multiresistente tuberculose
236

Personen die op sociaal-economisch vlak werden begeleid

Tuberculose
972

  • Ministerie van Volksgezondheid
  • Nationaal tbc-programma (PNLAT)
  • DGD
  • Het Wereldfonds

Moderne infrastructuur en holistische zorg

Het team van Damiaanactie Guinee maakt het verschil op het terrein dankzij hun expertise in programmabeheer en wetenschappelijk onderzoek. Lokale gezondheids- en laboratoriummedewerkers genieten er een kwalitatieve opleiding en begeleiding. Om tuberculosepatiënten zo efficiënt mogelijk te kunnen behandelen, renoveert Damiaanactie ook gezondheidscentra en rust ze uit met adequate apparatuur voor bacteriologisch onderzoek en moderne instrumenten (LED-microscoop, GeneXpert-machine) voor een snellere en meer betrouwbare diagnose.

Damiaanactie kiest resoluut voor een zorgmodel waarin de patiënt centraal staat: medische zorg en sociaal-economische steun gaan hand in hand. Dankzij de samenwerking met lokale partners ontvangen patiënten met multiresistente tuberculose en kinderen met tuberculose voedselhulp, een vergoeding voor de transportkosten, en een volledige dekking van paraklinische onderzoeken.

Dankzij dit holistische model is Damiaanactie erin geslaagd de de torenhoge kosten voor de gezinnen te verminderen en de naleving van de behandeling door de patiënten aanzienlijk te verbeteren.

Het genezingspercentage van multiresistente tuberculosepatiënten in Guinee bedraagt momenteel 75%, terwijl het globaal gemiddelde ongeveer 60% is. Het door Damiaanactie aangewende model ontvangt veel lof van (inter)nationale partners en zal in de toekomst uitgebreid worden naar andere gezondheidsinstellingen.

Focus op wetenschappelijk onderzoek

Het team van Damiaanactie Guinee werkt intens samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen (ITM) voor onderzoeksprojecten inzake innovatieve tuberculose-diagnostiek en -behandeling. Recent onderzoek is onder meer gericht op diagnosestelling door middel van aerosoltherapie met chirurgische maskers of tonguitstrijkjes, en nieuwe behandelingen voor multiresistente tuberculose.

De laatste verhalen uit Guinee