Guatemala

Guatemala

Omschrijving

Guatemala heeft maar 9 dokters per 1000 inwoners. Bovendien is er veel waterschaarste, en is het beschikbare water er vaak vervuild en besmet met allerlei ziektes. Om aandoeningen zoals tbc terug te dringen zijn schoon water en schone sanitaire voorzieningen noodzakelijk.

  • Project Tuberculose en leishmaniasis
  • Projectland sinds 1993

Laatste cijfers (2020)

  • 1 614 opgespoorde tbc-patiënten
  • 35 patiënten met multiresistente tbc hebben hun behandeling gestart
  • 495  tbc-patiënten kregen hulp of zorg
  • 1 071   opgespoorde patiënten met leishmaniasis

Er bestaan vandaag veel technologische hulpmiddelen die ons kunnen helpen in ons werk, en waar we in de toekomst zéker op in moeten zetten! Kijk maar naar de applicatie 'Open Data Kit' voor de opsporing van patiënten.