Bolivia telt de meeste patiënten met cutane leishmaniasis in Latijns-Amerika. Vooral in het Andesgebergte en het Amazonewoud is de ziekte een probleem door de moeilijke bereikbaarheid, en het gebrek aan opgeleid verzorgend personeel. Bovendien komen ook lepra en tuberculose in verschillende regio’s van Bolivia voor.

Onze impact in 2021

Bolivia

Sinds
2016

Projectverantwoordelijke
Rebeca Ledezma

Fondsen
€ 169.000 gaan naar dit programma

Behandelde ziektes

Bereikt publiek

Lepra
2 086 930

Tuberculose
2 086 930

Leishmaniasis
2 086 930

Patiënten die met de behandeling zijn begonnen

Lepra
3

Tuberculose
1016

Multiresistente tuberculose
27

Leishmaniasis
220

Patiënten die sociaal-economische steun ontvingen

Lepra
12

Tuberculose
633

Leishmaniasis
143

  • Ministerie van Volksgezondheid (departement Cochabamba),
  • IIBISMED (Instituut voor biomedisch en sociaal onderzoek van de universiteit San Simón),
  • de Technische school van gezondheid (ETS), de Liga Voluntaria Antituberculosa,
  • Nationale tbc-, leishmaniasis- en lepraprogramma’s

“In Cochabamba krijgen ieder jaar 1500 mensen de diagnose tbc. 1% van hen lijdt aan multiresistente tbc. Een erg laag cijfer. Daar is een reden voor: de test voor de opsporing is gevestigd in La Paz, op meer dan 6 uur rijden van Cochabamba. Het duurde 100 dagen om MDR-TB op te sporen. Maar met de GeneXpert gaat het sneller, nu wordt MDR-TB opgespoord in 9 dagen.”

GeneXpert: tuberculose opsporen in 90 minuten tijd

Sinds 2010 raadt de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik van de GeneXpert aan; een moleculaire test die tbc opspoort in 90 minuten tijd. Bij de oude test duurt het soms wel maanden.

In de gebieden waar Damiaanactie actief is in Bolivia gebeurt de opsporing van tuberculose voortaan via de GeneXpert. Vroeger duurde het in Bolivia gemiddeld 100 dagen voor een patiënt gediagnosticeerd werd en een behandeling opstartte. Vandaag is dat slechts 9 dagen.

De laatste verhalen uit Bolivia