Bolivia telt de meeste patiënten met cutane leishmaniasis in Latijns-Amerika. Vooral in het Andesgebergte en het Amazonewoud is de ziekte een probleem door de moeilijke bereikbaarheid, en het gebrek aan opgeleid verzorgend personeel. Bovendien komen ook lepra en tuberculose in verschillende regio’s van Bolivia voor.

Onze impact in 2023

Bolivia

Sinds
2016

Projectverantwoordelijke
Rebeca Ledezma

Budget
€ 134 018 voor dit programma

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Lepra

5

Tuberculose

1 266

Multiresistente tuberculose
13

Leishmaniasis

473

Personen die op sociaal-economisch vlak werden begeleid

Lepra
9

Tuberculose
938

Leishmaniasis
0

  • Ministerie van Volksgezondheid (departement Cochabamba),
  • IIBISMED (Instituut voor biomedisch en sociaal onderzoek van de universiteit San Simón),
  • de Technische school van gezondheid (ETS), de Liga Voluntaria Antituberculosa,
  • Nationale tbc-, leishmaniasis- en lepraprogramma’s

“In Cochabamba krijgen ieder jaar 1500 mensen de diagnose tbc. 1% van hen lijdt aan multiresistente tbc. Een erg laag cijfer. Daar is een reden voor: de test voor de opsporing is gevestigd in La Paz, op meer dan 6 uur rijden van Cochabamba. Het duurde 100 dagen om MDR-TB op te sporen. Maar met de GeneXpert gaat het sneller, nu wordt MDR-TB opgespoord in 9 dagen.”

GeneXpert: tuberculose opsporen in 90 minuten tijd

Sinds 2010 raadt de Wereldgezondheidsorganisatie het gebruik van de GeneXpert aan; een moleculaire test die tbc opspoort in 90 minuten tijd. Bij de oude test duurt het soms wel maanden.

In de gebieden waar Damiaanactie actief is in Bolivia gebeurt de opsporing van tuberculose voortaan via de GeneXpert. Vroeger duurde het in Bolivia gemiddeld 100 dagen voor een patiënt gediagnosticeerd werd en een behandeling opstartte. Vandaag is dat slechts 9 dagen.