Meer dan 30 miljoen inwoners telt Nepal, waarvan 40% kinderen. Bijna 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Doordat veel mensen in afgelegen gebieden wonen en gezondheidscentra moeilijk bereikbaar zijn, komen ziektes zoals lepra en tuberculose er nog vaak voor.

Onze impact in 2022

Nepal

Sinds
2017

Projectverantwoordelijke
Dr Sushil Koirala

Budget
€ 328.795 voor dit programma

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Lepra
266

Tuberculose
850

Multiresistente tuberculose
60

Patiënten die sociaal-economische steun ontvingen

Lepra
200

Tuberculose
92

  • Ministerie van Volksgezondheid – departement sociale bijstand, 2 lokale ngo’s: Partnership for New Life (Butwal) en TBNepal (Nepalgunj) en
    3 lokale ziekenhuizen (Dadeldura, Midpoint en Dhangadhi)
  • Nationaal tbc- en lepraprogramma (NTBLCP), Nationaal tbc-programma (PNT) en Nationaal lepraprogramma (NLEP)

5 jaar Damiaanactie in Nepal: een terugblik

In 2017 startte Damiaanactie het project in Nepal op ter verzorging van lepra- en tuberculosepatiënten. Over de afgelopen 5 jaar slaagde het Nepalese team er in meer dan 10.000 mensen te helpen.

Sinds 2017 heeft Damiaanactie vier medische centra opgericht, waar opgeleid medisch personeel kwalitatieve gezondheidszorg biedt aan lepra- en (multiresistente) tuberculosepatiënten. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, ook zij die in afgelegen gebieden wonen, maakt het team gebruik van huisvisites en mobiele klinieken om patiënten te screenen en op te volgen.

“De komende vijf jaar willen we onze veldactiviteiten versterken en meer duurzame partnerschappen uitbouwen.”

Dr Sushil Koirala, projectverantwoordelijke Damiaanactie Nepal

Dr. Sushil Koirala, projectverantwoordelijke van Damiaanactie Nepal, vertelt: “We hebben een enorme vooruitgang geboekt wat betreft multiresistente tuberculose. Ons team was betrokken bij de uitrol van een nieuwe behandelmethode, die korter is en minder bijwerkingen veroorzaakt. Daarnaast zetten we ook stappen vooruit in het DOT-programma (Directly Observed Therapy), waarbij de omgeving van de patiënt wordt gestimuleerd om de behandeling mee op te volgen. Doordat ze zich gesteund voelen, zijn patiënten sneller geneigd om de zware antibioticakuur correct te volgen. Het helpt ook voor hun algemeen welzijn dat ze de behandeling in de geborgenheid van hun eigen huis kunnen afwerken.”

Wanneer we Dr. Sushil vragen naar zijn mooiste herinnering van de afgelopen 5 jaar, zegt hij: “Het Nepalese team mag dan vrij klein zijn, we voelen ons deel van de grote Damiaanactie-familie. Het was een groot plezier voor ons om bezoekers uit België, onder wie studenten verpleegkunde, stagiaires, jonge vrijwilligers, en Prinses Astrid, te mogen verwelkomen. Het is altijd fijn elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.”