Meer dan 30 miljoen inwoners telt Nepal, waarvan 40% kinderen. Bijna 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Doordat veel mensen in afgelegen gebieden wonen en gezondheidscentra moeilijk bereikbaar zijn, komen ziektes zoals lepra en tuberculose er nog vaak voor.

Onze impact in 2023

Nepal

Sinds
2017

Projectverantwoordelijke
Dr Sushil Koirala

Budget
€ 257 942 voor dit programma

Behandelde ziektes

Opgespoorde patiënten in de loop van het jaar

Lepra
163

Tuberculose
884

Multiresistente tuberculose
28

Patiënten die sociaal-economische steun ontvingen

Lepra
23

Tuberculose
58

  • Ministerie van Volksgezondheid – departement sociale bijstand, 2 lokale ngo’s: Partnership for New Life (Butwal) en TBNepal (Nepalgunj) en
    3 lokale ziekenhuizen (Dadeldura, Midpoint en Dhangadhi)
  • Nationaal tbc- en lepraprogramma (NTBLCP), Nationaal tbc-programma (PNT) en Nationaal lepraprogramma (NLEP)

5 jaar Damiaanactie in Nepal: een terugblik

In 2017 startte Damiaanactie het project in Nepal op ter verzorging van lepra- en tuberculosepatiënten. Over de afgelopen 5 jaar slaagde het Nepalese team er in meer dan 10.000 mensen te helpen.

Sinds 2017 heeft Damiaanactie vier medische centra opgericht, waar opgeleid medisch personeel kwalitatieve gezondheidszorg biedt aan lepra- en (multiresistente) tuberculosepatiënten. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, ook zij die in afgelegen gebieden wonen, maakt het team gebruik van huisvisites en mobiele klinieken om patiënten te screenen en op te volgen.