Categorie: Lepra

Gemima’s klauwhand werd succesvol geopereerd

De 9-jarige Gemima woont samen met haar mama en zusje in Kinshasa, DR Congo. Op een dag verschijnen vreemde vlekken op haar lichaam. Ze heeft ook moeite om de vingers van haar linkerhand te strekken. Die hand verstijft stilaan tot een pijnlijke klauw. Op aanraden van buurtbewoners besluit Gemima’s moeder beroep te doen op traditionele [...]
Lees meer

Emmanuel getuigt over opgroeien in een lepradorp

Omwille van de fysieke misvormingen die lepra veroorzaakt, worden getroffen personen geschuwd en uitgesloten door de samenleving. In landen waar de ziekte endemisch voorkomt, worden mensen met lepra en hun gezin soms verbannen naar afgelegen gemeenschappen. Die ‘lepradorpen’ worden beschouwd als een plek voor bannelingen, die er hun hele leven lang moeten blijven wonen in [...]
Lees meer

Aviraj’ alerte oma redde hem van lepra

Lepra staat bekend als een ziekte die genadeloos toeslaat en mensen achterlaat met permanente verminkingen en handicaps. Al hoeft het niet zo te gaan. Als men de ziekte tijdig behandelt, kunnen vervormingen vermeden worden. Een vroege herkenning van de eerste symptomen van lepra (gevoelloze, kleurloze vlekken) is daarbij cruciaal. In Aviraj’ geval was het zijn [...]
Lees meer

Nepalese kinderen als uitdragers van gezondheid

Armoede heeft een zware impact op de ontwikkelingskansen van jongeren. Kinderen die opgroeien tegen een achtergrond van armoede of ziekte, hebben later vaak de grootste moeite om uit die vicieuze cirkel te breken. Om kinderen uit minderbedeelde gezinnen te steunen, stichtte Damiaanactie Nepal, in samenwerking met sociale partner Partnership for New Life, de Ram Janaki [...]
Lees meer

Kazeems hand vervormde tot een klauw

Lepra is een infectieziekte die de huid en het perifere zenuwstelstel aantast. In een eerste fase veroorzaakt lepra gevoelsverlies. Indien de ziekte niet tijdig wordt behandeld, ontwikkelen patiënten onomkeerbare handicaps. Mensen getroffen door lepra worden vaak bespot en uitgesloten omwille van hun letsels. Vaak verhinderen ze de patiënt ook om zijn of haar dagelijkse activiteiten [...]
Lees meer

Een leven na lepra

Vorig jaar vertelden we je de verhalen van Abidemi en Adela. Behalve hun jeugdige leeftijd hebben de meisjes nog iets gemeenschappelijk: beiden werden ze getroffen door lepra. Deze infectieziekte start meestal onschuldig met enkele gevoelloze vlekjes op de huid, maar kan ernstige vormen aannemen indien niet behandeld. Alles staat of valt dus met een tijdige [...]
Lees meer

Brendy (10), getroffen door lepra, blijft alles geven.

Lepra is een infectieziekte die vooral de meest kwetsbaren treft. Mensen met een beperkt inkomen, die in karige omstandigheden leven en een lage immuniteit hebben, lopen een verhoogde kans om de ziekte op te lopen. Omwille van het taboe en het stigma dat rond lepra hangt, zijn patiënten en hun families vaak slachtoffer van zeer [...]
Lees meer

Jonge vader Sudhir Kumar raakte verlamd door lepra

Tot op vandaag resten er veel onopgeloste mysteries rond lepra. Zo weten we bijvoorbeeld niet precies hoe de ziekte zich verspreidt en waarom de ene persoon vatbaarder is voor infectie dan een andere. Lepra is een venijnige ziekte in die zin dat de eerste symptomen – gevoelloze verkleuringen op de huid – makkelijk te negeren [...]
Lees meer

Vorming van een nieuwe generatie Afrikaanse wetenschappers (Nigeria)

Nigeria is het Afrikaanse land dat het zwaarst door tuberculosis wordt getroffen. Nigeria is met 450.000 nieuwe gevallen op jaarbasis het Afrikaanse land dat het hardst getroffen wordt door tuberculose (cijfer WHO 2020). Tegelijkertijd is Nigeria echter koploper wat betreft technologische vooruitgang en nationale planning. Hun motivatie en doorzettingsvermogen om tropische ziektes uit te roeien, [...]
Lees meer

De 12-jarige Adela hoopt ooit weer te kunnen schilderen!

Drie jaar al vecht Adela tegen lepra. Drie jaar geleden verdween de glimlach van haar gezicht. Sindsdien lijdt het meisje onafgebroken pijn door de wonden veroorzaakt door lepra. Zij, die al huppelend door het leven ging: springen, lopen, schilderen, tekenen… haar enthousiasme kende geen grenzen. Tot een donkere schaduw over haar jeugd trok. De 12-jarige [...]
Lees meer