Infectieziektes

Lepra, tuberculose en leishmaniasis

Drie ziektes die veel slachtoffers maken. Mensen in armoede hebben de grootste kans besmet te raken. Slechte behuizing, ondervoeding, vervuild water, weinig hygiëne, … Allemaal risicofactoren die bijdragen tot een verminderde immuniteit en een snelle verspreiding van deze infectieziektes.

Als ze behandeld worden, zijn de ziektes geneesbaar. Maar de slachtoffers hebben vaak geen toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg.

Het gevolg: miljoenen mensen sterven aan tbc en leishmaniasis. En mensen met lepra krijgen levenslange, onomkeerbare invaliditeiten.

Vorige Volgende

Lepra

Lepra is een chronische infectieziekte. Ieder jaar worden er 210.000 mensen opgespoord die door lepra getroffen zijn. Een ziekte die niet dodelijk is, maar wel levenslange verminkingen en sociale uitsluiting met zich meebrengt. Bij een vroege opsporing en behandeling heb je 99,9% kans om te genezen.

Voorkomen

1 diagnose per 2 minuten

Genezingsgraad

99 %

Tuberculose

Tbc is de dodelijkste infectieziekte wereldwijd. Een kwart van de wereldbevolking is besmet met slapende tbc-bacteriën. Jaarlijks ontwikkelen 10 miljoen mensen actieve tbc en verliezen 1,4 miljoen mensen het leven. De ziekte tast voornamelijk de longen aan, maar kan ook toeslaan op andere organen.

Voorkomen

20 diagnoses per minuut

Genezingsgraad

85 %

Leishmaniasis

Leishmaniasis is een parasitaire ziekte overgedragen door een kleine zandvlieg. De meest voorkomende vorm, cutane leishmaniasis, veroorzaakt chronische zweren en misvormingen. Patiënten worden uitgesloten en gestigmatiseerd, net zoals leprapatiënten.

Voorkomen

2 diagnoses per minuut

Genezingsgraad

85 %

Wereldwijd